A爇爐爑燼爈爊爋牰燾爄牋 –牋 c爖爀爎爓爄爀燾牋 2񁒶8牋爎爋爇爑

Powr髏

 

 

25 czerwca 2008 roku

List minister nauki i szkolnictwa wy縮zego w sprawie oceny parametrycznej

Wi阠ej...

25 czerwca 2008 roku

Prof. Kazimierz St阷ie zosta nowym przewodnicz眂ym Rady Nauki przy MNiSW; prof. Jerzy Drozd – przewodnicz眂ym Zespo硊 Odwo砤wczego Rady Nauki

Wi阠ej...

25 czerwca 2008 roku

Profesor Tadeusz Szulc doktorem honoris causa Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie

Wi阠ej...

24 czerwca 2008 roku

Prezydent wr阠zy nominacje profesorskie

Wi阠ej...

20 czerwca 2008 roku

Czerwcowe posiedzenie senatu

Wi阠ej...

17 czerwca 2008 roku

Rejestracja kandydat體 na studia na p蟪metku; najpopularniejsze kierunki to: weterynaria, architektura krajobrazu i biotechnologia

Wi阠ej...

16 czerwca 2008 roku

Delegacja Pa駍twowego Uniwersytetu Rolniczego w Kijowie z wizyt na Uniwersytecie Przyrodniczym we Wroc砤wiu

Wi阠ej...

6 czerwca 2008 roku

Fina og髄nopolski XXXII Olimpiady Wiedzy i Umiej阾no禼i Rolniczych na Uniwersytecie Przyrodniczym

Wi阠ej...

6 czerwca 2008 roku

Profesor J髗ef Nicpo doktorem honoris causa Lwowskiego Narodowego Uniwersytetu Medycyny Weterynaryjnej i Biotechnologii

Wi阠ej...

4 czerwca 2008 roku

Rektor prof. Micha Mazurkiewicz w kapitule konkursu Ambasador Wroc砤wia

Wi阠ej...

3 czerwca 2008 roku

Targi Pracy dla student體 i absolwent體 Uniwersytetu Przyrodniczego

Wi阠ej...

2 czerwca 2008 roku

Czerwcowy numer miesi阠znika „G硂s Uczelni”

Wi阠ej...

Do g髍y

Ostatnie zmiany wykona 8.07.2008 webadmin