A k t u a l n o ś c i   –   s i e r p i e ń   2 0 0 8   r o k u

Powrót

 

 

25 sierpnia 2008 roku

Arna” i „Bapas sazy”– akademickie zespoły folklorystyczne z Kazachstanu gościły na Uniwersytecie Przyrodniczym we Wrocławiu

Więcej...

22 sierpnia 2008 roku

Uczelnie dla polskiej gospodarki, czyli „Kierunki zamawiane”

Więcej...

Do góry

Ostatnie zmiany wykonał 31.08.2008 webadmin