A k t u a l n o ś c i   –   w r z e s i e ń   2 0 0 8   r o k u

Powrót

 

 

30 września 2008 roku

Dzień wolny od zajęć dydaktycznych

Więcej...

30 września 2008 roku

Zaproszenie na inaugurację roku akademickiego 2008/2009

Więcej...

30 września 2008 roku

Zaproszenie na piknik w Pawłowicach

Więcej...

29 września 2008 roku

Spotkanie z posłem Zbigniewem Chlebowskim

Więcej...

26 września 2008 roku

Relacja z wrześniowego posiedzenia senatu

Więcej...

24 września 2008 roku

Unijne pieniądze na e-learning w polskich uczelniach

Więcej...

18 września 2008 roku

Inauguracja Dolnośląskiego Festiwalu Nauki

Więcej...

17 września 2008 roku

Odszedł Profesor Józef Dudek. Twórca i Gospodarz jedynego w swoim rodzaju wrocławskiego Salonu nie żyje

Więcej...

16 września 2008 roku

Jubileusze profesorów Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu

Więcej...

16 września 2008 roku

Salon Maturzystów

Więcej...

15 września 2008 roku

Medal dla prof. Stanisława Jaska i prof. Tadeusza Szulca w Czeskich Budziejowicach

Więcej...

10 września 2008 roku

Wydział Biologii i Hodowli Zwierząt otrzymał pozytywną ocenę jakości kształcenia na kierunku zootechnika

Więcej...

1 września 2008 roku

Rektor prof. Roman Kołacz oraz prorektorzy prof. Alina Wieliczko, prof. Józefa Chrzanowska, prof. Józef Szlachta i prof. Andrzej Drabiński rozpoczęli urzędowanie w kadencji 2008–2012

Więcej...

1 września 2008 roku

Wrześniowy numer miesięcznika „Głos Uczelni”

Więcej...

Do góry

Ostatnie zmiany wykonał 30.09.2008 webadmin