A爇爐爑燼爈爊爋牰燾爄牋 –牋 p燼牸燿爖爄爀爎爊爄爇牋 2񁒶8牋爎爋爇爑

Powr髏

 

 

28 pa糳ziernika 2008 roku

Dodatkowa rekrutacja na studia w uczelniach zagranicznych w ramach programu ERASMUS LLP

Wi阠ej...

27 pa糳ziernika 2008 roku

Zaproszenie do udzia硊 w VI edycji konkursu „WROCWSKA MAGNOLIA”

Wi阠ej...

24 pa糳ziernika 2008 roku

Relacja z pa糳ziernikowego posiedzenia senatu

Wi阠ej...

24 pa糳ziernika 2008 roku

Targi Ksi笨ek w Krakowie – Wydawnictwa sukces po raz drugi

Wi阠ej...

24 pa糳ziernika 2008 roku

Zawieszenie zaj赕 dydaktycznych – 31 pa糳ziernika, 14 listopada

Wi阠ej...

24 pa糳ziernika 2008 roku

„GRANT – wsparcie prac badawczych poprzez stypendia naukowe dla doktorant體” – ruszy砤 rekrutacja

Wi阠ej...

23 pa糳ziernika 2008 roku

Program Ministra Nauki i Szkolnictwa Wy縮zego „PATENT PLUS – Wsparcie patentowania wynalazk體”

Wi阠ej...

21 pa糳ziernika 2008 roku

Studenci niepe硁osprawni na Uniwersytecie Przyrodniczym we Wroc砤wiu – prezentacje

Wi阠ej...

20 pa糳ziernika 2008 roku

Ta馽zy i 秔iewa na wszystkich kontynentach – media o „Jedlinioku”

Wi阠ej...

Elektroniczne legitymacje studenckie

Wi阠ej...

17 pa糳ziernika 2008 roku

Powsta硂 Wroc砤wskie Centrum Akademickie

Wi阠ej...

16 pa糳ziernika 2008 roku

Wyk砤d prof. Jerzego Wo糿ickiego „Dobre praktyki szk蟪 wy縮zych w funkcjonowaniu uczelni”

Wi阠ej...

14 pa糳ziernika 2008 roku

Profesor Zbigniew Jara nie 縴je

Wi阠ej...

14 pa糳ziernika 2008 roku

Profesorowie J髗ef Nicpo i Norbert Pospieszny uhonorowani odznaczeniem Pro Scientia Veterinaria Polona

Wi阠ej...

13 pa糳ziernika 2008 roku

Medale 60-lecia NOT

Wi阠ej...

13 pa糳ziernika 2008 roku

Dyplom odznaczenia honorowego dla prof. Micha砤 Mazurkiewicza, redaktora wyr罂niaj眂ej si ksi笨ki weterynaryjnej

Wi阠ej...

6 pa糳ziernika 2008 roku

Msza 秝. inauguruj眂a rok akademicki wroc砤wskich uczelni

Wi阠ej...

3 pa糳ziernika 2008 roku

Pytania od student體 – telefoniczne dy縰ry w Gazecie Wroc砤wskiej

Wi阠ej...

2 pa糳ziernika 2008 roku

Piknik w Paw硂wicach – zdj阠ia

Wi阠ej...

2 pa糳ziernika 2008 roku

Inauguracja roku akademickiego 2008/2009 po潮czona z nadaniem doktoratu honoris causa profesorowi Yonie Chenowi

Wi阠ej...

1 pa糳ziernika 2009 roku

Pa糳ziernikowy numer miesi阠znika „G硂s Uczelni”

Wi阠ej...

Do g髍y

Ostatnie zmiany wykona 5.11.2008 webadmin