A爇爐爑燼爈爊爋牰燾爄牋 –牋 l爄爏爐爋爌燼燿牋 2񁒶8牋爎爋爇爑

Powr髏

 

 

28 listopada 2008 roku

Listopadowe posiedzenie senatu

Wi阠ej...

26 listopada 2008 roku

Medal dla profesora Jana Twardonia – dziekana Wydzia硊 Medycyny Weterynaryjnej

Wi阠ej...

19 listopada 2008 roku

Poczta elektroniczna dla student體 Uniwersytetu Przyrodniczego we Wroc砤wiu

Wi阠ej...

19 listopada 2008 roku

X Mi阣zynarodowy Dzie System體 Informacji Geograficznej (GISDay)

Wi阠ej...

18 listopada 2008 roku

Jubileusze profesor體 Jerzego Juszczaka i Andrzeja Hibnera

Wi阠ej...

15 listopada 2008 roku

i阾o Nauki Wroc砤wskiej

Wi阠ej...

14 listopada 2008 roku

Galeria zdj赕 z uroczysto禼i i阾a Uniwersytetu Przyrodniczego we Wroc砤wiu

Wi阠ej...

14 listopada 2008 roku

i阾o Uniwersytetu Przyrodniczego w mediach

Wi阠ej...

14 listopada 2008 roku

i阾o Uniwersytetu Przyrodniczego we Wroc砤wiu

Wi阠ej...

13 listopada 2008 roku

Jubileusz 10 lat EJPAU (Electronic Journal of Polish Agricultural Universities), pierwszego polskiego elektronicznego naukowego czasopisma powo砤nego przez uczelnie rolnicze

Wi阠ej...

13 listopada 2008 roku

Prof. Roman Ko砤cz wiceprzewodnicz眂ym Konferencji Rektor體 Uczelni Rolniczych

Wi阠ej...

6 listopada 2008 roku

Prof. Danuta Parylak przewodnicz眂 Kolegium Dziekan體 Wydzia丑w Rolniczych w Polsce

Wi阠ej...

Uwaga studenci I roku

Wi阠ej...

5 listopada 2008 roku

Wyr罂nienie dla Olgierda Furmanka – kierownika Studium Wychowania Fizycznego i Sportu

Wi阠ej...

4 listopada 2008 roku

Ustanowiono Krajowy Program Bada Naukowych i Prac Rozwojowych

Wi阠ej...

3 listopada 2008 roku

Zaproszenie na 秝i阾o Uniwersytetu Przyrodniczego we Wroc砤wiu

Wi阠ej...

3 listopada 2008 roku

Testowy dost阷 do polskich ksi笨ek elektronicznych na platformie ibuk

Wi阠ej...

3 listopada 2008 roku

Listopadowy numer miesi阠znika „G硂s Uczelni”

Wi阠ej...

3 listopada 2008 roku

List pracownik體 Instytutu Nauk o Glebie i Ochrony odowiska Uniwersytetu Przyrodniczego we Wroc砤wiu oraz 秗odowiska gleboznawc體 Dolnego 眘ka do senator體

Wi阠ej...

Do g髍y

Ostatnie zmiany wykona 3.12.2008 webadmin