A k t u a l n o ś c i   –   g r u d z i e ń   2 0 0 8   r o k u

Powrót

 

 

24 grudnia 2008 roku

Życzenia świąteczne i noworoczne

Więcej...

19 grudnia 2008 roku

Spotkanie opłatkowe – galeria zdjęć

Więcej...

19 grudnia 2008 roku

Grudniowe posiedzenie senatu

Więcej...

15 grudnia 2008 roku

Pierwsze produkty Klastra Nutribiomed – konferencja z udziałem ministra i radcy Ambasady USA w Warszawie

Więcej...

10 grudnia 2008 roku

Zaproszenie na konferencję „Klaster NUTRIBIOMED w świetle powiązań kooperacyjnych w gospodarce żywnościowej”
z udziałem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz radcy do spraw rolnych w Ambasadzie USA w Warszawie

Więcej...

9 grudnia 2008 roku

VII Dzień Aktywności Studenckiej

Więcej...

5 grudnia 2008 roku

Wiceprezydent Adam Grehl z wizytą na Uniwersytecie Przyrodniczym

Więcej...

5 grudnia 2008 roku

List rektora, prof. Romana Kołacza, z okazji 25 rocznicy wyróżnienia Lecha Wałęsy Pokojową Nagrodą Nobla

Więcej...

3 grudnia 2008 roku

Prezydent Rafał Dutkiewicz gościł na Uniwersytecie Przyrodniczym

Więcej...

2 grudnia 2008 roku

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego przyjęło pakiet ustaw reformujących system badań naukowych

Więcej...

2 grudnia 2008 roku

Grudniowy numer miesięcznika „Głos Uczelni”

Więcej...

2 grudnia 2008 roku

Wydziałowe absolutorium IKSIG i tytuł Profesora Honorowego dla belgijskiego uczonego

Więcej...

Do góry

Ostatnie zmiany wykonał 11.01.2009 webadmin