A k t u a l n o ś c i   –   s t y c z e ń   2 0 0 9   r o k u

Powrót

 

 

31 stycznia 2009 roku

Weterynaryjna giełda pracy z kryzysem w tle

Więcej...

30 stycznia 2009 roku

Styczniowe posiedzenie senatu

Więcej...

28 stycznia 2009 roku

„Wzmocnienie potencjału kadrowego nauki” – nabór projektów w programie TEAM

Więcej...

27 stycznia 2009 roku

Jak zdobyć stypendium Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego za osiągnięcia w nauce oraz za wybitne osiągnięcia sportowe

Więcej...

23 stycznia 2009 roku

Wynalazcy nagrodzeni – uroczystość w siedzibie NOT

Więcej...

23 stycznia 2009 roku

700 mln zł na wsparcie wrocławskiego programu EIT Plus

Więcej...

22 stycznia 2009 roku

Laury „Ekoprzyjaźni” 2008

Więcej...

19 stycznia 2009 roku

Uniwersytet Przyrodniczy nie zamierza sprzedać terenu zajmowanego przez kliniki weterynaryjne

Więcej...

17 stycznia 2009 roku

Przyznawanie habilitacji – zmiany

Więcej...

13 stycznia 2009 roku

Etyka w nauce oraz nowy system postępowania dyscyplinarnego – z prac MNiSW

Więcej...

12 stycznia 2009 roku

Liczenie nietoperzy

Więcej...

9 stycznia 2009 roku

Wizyta władz Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu u Prezydenta Rafała Dutkiewicza

Więcej...

8 stycznia 2009 roku

Zaproszenie na konferencję „Przyczyny i skutki ocieplania klimatu”

Więcej...

7 stycznia 2009 roku

Oferta mieszkaniowa w ramach systemu TBS z dofinansowaniem z puli Prezydenta Wrocławia

Więcej...

6 stycznia 2009 roku

Nowy serwis www Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu

Więcej...

6 stycznia 2009 roku

Nagrody NOT za osiągnięcia w dziedzinie techniki dla zespołów Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu

Więcej...

4 stycznia 2009 roku

XXIII Spotkanie opłatkowe środowiska akademickiego

Więcej...

2 stycznia 2009 roku

Styczniowy numer miesięcznika „Głos Uczelni”

Więcej...

Do góry

Ostatnie zmiany wykonał 05.02.2009 webadmin