A k t u a l n o ś c i   –   s t y c z e ń   2 0 0 9   r o k u

Powrót

 

 

„Drzwi otwarte” dla kandydatów na studia na Uniwersytecie Przyrodniczym

Serdecznie zapraszamy, w sobotę, 21 marca 2009 roku na akcję „Drzwi otwarte” na Uniwersytecie Przyrodniczym we Wrocławiu. Kandydaci na studia będą mogli spotkać się z pracownikami naukowo-dydaktycznymi oraz studentami, jak również zapoznać się z zasadami rekrutacji, wymaganiami stawianymi na egzaminach wstępnych, programem studiów i z warunkami studiowania.

 

Wydział Biologii i Hodowli Zwierząt
godz. 11.30 sala AB, ul. Chełmońskiego 38 c,

 

Wydział Inżynierii Kształtowania Środowiska i Geodezji
godz. 10.00 Aula im. Jana Pawła II pl. Grunwaldzki 24a,

 

Wydział Medycyny Weterynaryjnej
godz. 10.00 sala II W, ul. Norwida 31,

 

Wydział Nauk o Żywności
godz. 11.30 sala II W, ul. Norwida 31,

 

Wydział Przyrodniczo-Technologiczny
godz. 11.30 Aula im. Jana Pawła II, pl. Grunwaldzki 24 a.

 

 

O akcji w serwisie PAP - Nauka w Polsce

Ostatnie zmiany wykonał 18.03.2009 webadmin