A爇爐爑燼爈爊爋牰燾爄牋 –牋 l爑爐爕牋 2񁒶9牋爎爋爇爑

Powr髏

 

 

27 lutego 2009 roku

Lutowe posiedzenie senatu

Wi阠ej...

27 lutego 2009 roku

Nowe konkursy Programu Operacyjnego Infrastruktura i odowisko

Wi阠ej...

26 lutego 2009 roku

Prof. Jan Kempi駍ki odebra akt nadania tytu硊 profesora

Wi阠ej...

24 lutego 2009 roku

Order Or砤 Bia砮go dla kardyna砤 Henryka Gulbinowicza – doktora honoris causa Uniwersytetu Przyrodniczego we Wroc砤wiu

Wi阠ej...

22 lutego 2009 roku

Pier禼ie Tysi眂lecia od Kardyna砤

Wi阠ej...

20 lutego 2009 roku

Konferencja promuj眂a projekt „Nauczyciel przedmiot體 zawodowych w zakresie organizacji us硊g gastronomicznych i hotelarstwa oraz architektury krajobrazu – studia podyplomowe”

Wi阠ej...

18 lutego 2009 roku

Ministerstwo nauki: 900 mln z na dodatkowe finansowanie uczelni

Wi阠ej...

17 lutego 2009 roku

Do serca przytul... – prof. Roman Ko砤cz o dobrostanie zwierz眛 w Faktach TVN

Wi阠ej...

17 lutego 2009 roku

Oferta programowa Fundacji na rzecz Nauki Polskiej – spotkanie w Auli Leopoldy駍kiej 4 marca o godz. 13.00

Wi阠ej...

17 lutego 2009 roku

Informacje z Biura Projekt體 i Funduszy Unii Europejskiej – konkursy

Wi阠ej...

16 lutego 2009 roku

Szko砤 Zimowa Zarz眃zania Strategicznego dla kanclerzy

Wi阠ej...

16 lutego 2009 roku

Uniwersytet Przyrodniczy we Wroc砤wiu og砤sza nab髍 na studia podyplomowe „Planowanie i urz眃zenie teren體 dla rekreacji i sport體 terenowych”

Wi阠ej...

11 lutego 2009 roku

Nab髍 na bezp砤tne studia podyplomowe „Organizacja us硊g gastronomicznych i hotelarstwa” oraz „Architektury krajobrazu”

Wi阠ej...

10 lutego 2009 roku

Konsultacje spo砮czne „Nowego modelu kariery akademickiej”

Wi阠ej...

9 lutego 2006 roku

„GRANT – wsparcie prac badawczych poprzez stypendia naukowe dla doktorant體”

Wi阠ej...

6 lutego 2006 roku

„Chwytaj wiedz – studia w pigu砪e” warsztaty dla szk蟪 ponadgimnazjalnych

Wi阠ej...

5 lutego 2006 roku

Medal im. Micha砤 Oczapowskiego – zg硂szenia kandydat體

Wi阠ej...

4 lutego 2009 roku

Akcja liczenia nietoperzy w BBC News

Wi阠ej...

2 lutego 2009 roku

Granty na granty – wsparcie polskich koordynator體 w europejskich programach badawczych – III edycja konkursu

Wi阠ej...

2 lutego 2009 roku

Lutowy numer miesi阠znika „G硂s Uczelni”

Wi阠ej...

Do góry

Ostatnie zmiany wykona 05.03.2009 webadmin