A爇爐爑燼爈爊爋牰燾爄牋 –牋 m燼爎爖爀燾牋 2񁒶9牋爎爋爇爑

Powrót

 

 

1 marca 2009 roku

Marcowy numer miesi阠znika „G硂s Uczelni”

Ogromny potencja naszego uniwersytetu mo縠 i powinien by lepiej wykorzystany w realizacji strategii rozwoju Dolnego 眘ka i Wroc砤wia. Mamy swoje przys硂wiowe pi赕 minut – to zdanie, jakie wypowiedzia w prof. Andrzej Drabi駍ki w wywiadzie otwieraj眂ym marcowe wydanie magazynu „G硂s Uczelni”. Wi阠ej mo縩a wyczyta z zapisu rozmowy „Musimy ucieka do przodu”.

W dziale „Aktualno禼i” znajdziemy podsumowanie XXXIV Wroc砤wskich dni Nauki i Techniki, dzia砤lno禼i Samorz眃u Studenckiego oraz programu Erasmus. Znajduj si tez tu informacje o dorocznej akcji liczenia nietoperzy, VII Og髄nopolskiej Gie砫zie Pracy student體 weterynarii, pi眛ej rocznicy miesi阠znika „Ekonatura” i warsztatach dla szk蟪 ponadgimnazjalnych organizowanych na Wydziale Rolniczym. W najnowszym magazynie znalaz硂 si tak縠 wspomnienie o prof. Bronis砤wie Sielickiej.

Marcowy numer „G硂su” relacjonuje kilka konferencji. W tym numerze o IV Mi阣zynarodowej konferencji naukowej w Nitrze „Bezpiecze駍two i jako舵 surowc體 oraz artyku丑w 縴wno禼iowych”, konferencji naukowej dla terenowych lekarzy weterynarii i hodowc體 byd砤 „post阷owanie w zaburzeniach zdrowia u ciel眛 i kr體” oraz mi阣zynarodowej konferencji dla lekarzy weterynarii i hodowc體 „Problemy w rozrodzie koni”.

Z tekst體 publicystycznych na uwag zas硊guje artyku Krystyny Skurjat „Celowe dzia砤nie czy utrata kontroli” o agresji. Warto tak縠 po秝ieci czas na przeczytanie relacji z ostatniego „Wieczoru Paw硂wickiego”– tym razem, ciekawostka, zostanie zdradzona to縮amo舵 tajemniczego „Permanentnego” go禼ia – A.K.

W sta硑ch rubrykach – jak zwykle – wycinki prasowe, relacje z posiedze senatu, rad wydzia硂wych oraz KRUWiO, informacje o pracach SKN, a tak縠 prezentacje nowo禼i wydawniczych.

Ostatnie zmiany wykona 10.03.2009 webadmin