A爇爐爑燼爈爊爋牰燾爄牋 –牋 m燼爎爖爀燾牋 2񁒶9牋爎爋爇爑

Powrót

 

 

2 marca 2009 roku

Wizyta grupy ekspert體 E.A.E.V.E.

Na uczelni go禼i grupa ekspert體 Europejskiego Stowarzyszenia Oceny Jako禼i Kszta砪enia Wydzia丑w Medycyny Weterynaryjnej (European Association of Establishments for Veterinary Education,E.A.E.V.E.). Celem wizytacji, w dniach od 2 do 6 marca, jest ocena procesu dydaktycznego na Wydziale Medycyny Weterynaryjnej.

Ocenie podlegaj wszystkie jednostki wydzia硊 oraz niekt髍e mi阣zywydzia硂we. Szczeg髄na uwaga zwracana b阣zie na zaj阠ia praktyczne. Dlatego zesp蟪 oceniaj眂y b阣zie wizytowa miejsca zaj赕 praktycznych: kliniki i laboratoria, fermy hodowlane, lecznice oraz zak砤dy mi阺ne i przetw髍nie.

W sk砤d zespo硊 oceniaj眂ego wchodzi siedmiu ekspert體 z r罂nych pa駍tw Europy zachodniej: dr Werner Swannet z Belgii, prof. Arcangelo Gentile i Giulia Riccardi z W硂ch, dr Herve Hiard z Francji, dr John Williams z Wielkiej Brytanii, prof. Truls Nesbakken z Norwegii i dr Robin Oakley z Niemiec.

Strona internetowa E.A.E.V.E.http://www.eaeve.org/

Ostatnie zmiany wykona 11.03.2009 webadmin