A爇爐爑燼爈爊爋牰燾爄牋 –牋 m燼爎爖爀燾牋 2񁒶9牋爎爋爇爑

Powrót

 

 

2 marca 2009 roku

Wroc砤wskie Magnolie przyznano po raz sz髎ty

Rozstrzygni阾o VI edycj konkursu „Wroc砤wska Magnolia” organizowanego przez Prezydenta Wroc砤wia, komisja do oceny prac konkursowych 26 lutego wy硂ni砤 tegorocznych laureat體.

Po raz kolejny spektakularnym sukcesem zako馽zy si udzia w tym konkursie absolwent體 wroc砤wskiego Uniwersytetu Przyrodniczego, bo a pi赕 os骲 znalaz硂 si w gronie laureat體, uzyskuj眂 dwie pierwsze, drug i trzeci nagrod oraz wyr罂nienie.

W kategorii prac przyrodniczych I miejsce uzyska Jakub Dawidowicz za prac pt. „Zadrzewienia klonu srebrzystego (Acer saccharinum L.) i czeremchy p蠹nej (Prunus serotina Ehrh.) na terenie Wroc砤wia”. Kolejne miejsca w tej kategorii przypad硑 dwom absolwentom Uniwersytetu Wroc砤wskiego i jednego z Akademii Wychowania Fizycznego.

W kategorii prac projektowo-planistycznych absolwenci Uniwersytetu Przyrodniczego dos硂wnie „znokautowali” konkurent體, uzyskuj眂 trzy pierwsze miejsca (nagrody I, II i III stopnia ) oraz wyr罂nienie. Pierwsze miejsce zdoby砤 Monika Brodzka za prac „Ogr骴 zdrowia – projekt zagospodarowania terenu ORL przy Akademii Medycznej we Wroc砤wiu”, drug nagrod przyznano Danielowi Skar縴駍kiemu za prac „Projekt ro秎innych 禼ian na przyk砤dzie budynk體 dydaktycznych we Wroc砤wiu”, trzeci otrzyma Pawe Klinszport za prac pt. „Ziele balkon體, taras體 i dach體 w krajobrazie Wroc砤wia”, a Marta Wachowiak otrzyma砤 wyr罂nienie za prac pt. „Propozycja zagospodarowania terenu przy Ko禼iele Podwy縮zenia . Krzy縜 we Wroc砤wiu”. Trzy dalsze wyr罂nienia w tej kategorii otrzymali absolwenci Politechniki Wroc砤wskiej, Akademii Sztuk Pi阫nych i AWF.

W trzech pozosta硑ch kategoriach (prace technologiczno-in縴nierskie, prace ekonomiczne oraz spo砮czne aspekty ochrony zdrowia i 秗odowiska) laureatami zostali absolwenci Politechniki Wroc砤wskiej, Uniwersytetu Wroc砤wskiego, Uniwersytetu Ekonomicznego, AWF i Akademii Medycznej.

Pe硁y wykaz nagrodzonych i wyr罂nionych absolwent體 wroc砤wskich uczelni.

Wr阠zenie nagr骴 odb阣zie si, jak zwykle, na pocz眛ku maja w Ogrodzie Botanicznym.

Ostatnie zmiany wykona 4.03.2009 webadmin