A爇爐爑燼爈爊爋牰燾爄牋 –牋 m燼爎爖爀燾牋 2񁒶9牋爎爋爇爑

Powrót

 

 

13 marca 2009 roku

Zebranie po秝i阠one finansowaniu z program體 operacyjnych

W pi眛ek, 13 marca w Centrum Naukowo-Dydaktycznym odby硂 si spotkanie, w kt髍ym uczestniczyli: rektor, prorektorzy, kanclerz, kwestor, dziekani oraz dyrektorzy instytut體 i kierownicy katedr Uniwersytetu Przyrodniczego we Wroc砤wiu.

Spotkanie, na kt髍ym om體ione zosta硑 terminy, warunki i zasady aktualnie og硂szonych konkurs體, a tak縠 zakres pomocy ze strony pracownik體 Biura Projekt體 i Funduszy Unii Europejskiej, po秝i阠one by硂 konieczno禼i szerszego aplikowania o 秗odki finansowe, w tym w ramach program體 operacyjnych „Kapita Ludzki” i „Innowacyjna Gospodarka”.

Ostatnie zmiany wykona 13.03.2009 webadmin