A爇爐爑燼爈爊爋牰燾爄牋 –牋 m燼爎爖爀燾牋 2񁒶9牋爎爋爇爑

Powrót

 

 

17 marca 2009 roku

Certyfikat ISO 9001:2000 dla Uniwersytetu Przyrodniczego we Wroc砤wiu

Uniwersytet Przyrodniczy we Wroc砤wiu otrzyma rekomendacj utrzymania mi阣zynarodowego certyfikatu zarz眃zania jako禼i opartego na mi阣zynarodowym standardzie ISO 9001:2000. Wynika ona z przeprowadzonego w uczelni przez firm DEKRA audytu.

Audytorzy koncernu Dekra, jednej z czo硂wych jednostek certyfikacyjnych na 秝iecie, zweryfikowali system zarz眃zania jako禼i w wybranych jednostkach Uniwersytetu Przyrodniczego we Wroc砤wiu.

* * *

Uniwersytet Przyrodniczy we Wroc砤wiu jest prekursorem nowego podej禼ia do zarz眃zania jako禼i i jest obecnie jedyn uczelni publiczn w Polsce maj眂 mi阣zynarodowy certyfikat w zakresie zarz眃zania dydaktyk, dzia砤lno禼i naukowo-badawcz, oraz us硊gami we wszystkich jednostkach wydzia硂wych i administracyjnych.

Pe硁omocnikami ds. Systemu Zarz眃zania Jako禼i s: dr in. Piotr Wo糿iak i dr in. Jaros砤w W眘i駍ki.

Ostatnie zmiany wykona 17.03.2009 webadmin