A爇爐爑燼爈爊爋牰燾爄牋 –牋 m燼爎爖爀燾牋 2񁒶9牋爎爋爇爑

Powrót

 

 

17 marca 2009 roku

Nauka praktyce – czyli jak czerpa zyski z bada naukowych

Uniwersytet Przyrodniczy we Wroc砤wiu wraz z Wroc砤wskim Centrum Transferu Technologii Politechniki Wroc砤wskiej zorganizowa we wtorek, 17 marca br. seminarium po秝i阠one problematyce wdra縜nia do praktyki rozwi眤a naukowych.

Celem tego spotkani by硂 zapoznanie pracownik體 naukowych, zw砤szcza tych, kt髍zy maj na swym koncie lub planuj rozwi眤ania innowacyjne, z metodologi wdra縜nia i najcz甓ciej wyst阷uj眂ymi problemami z tym zwi眤anymi.

– Prezentuj眂 przyk砤dy wdro縠 dowodzimy, 縠 mo縩a czerpa zyski z nauki i bada naukowych – powiedzia prof. Jan Koch, dyrektor Wroc砤wskiego Centrum Transferu Technologii. Temu po秝i阠one s w砤秐ie cykliczne spotkania organizowane przez o秗odek. Jednak proces wdra縜nia wynalazk體 jest d硊gotrwa硑 i 縨udny, kwesti t poruszy prof. Jerzy Monkiewicz, z Katedry Genetyki i Og髄nej Hodowli Zwierz眛 Uniwersytetu Przyrodniczego we Wroc砤wiu, jeden z uczestnik體 spotkania, optymistycznie konkluduj眂, 縠 jednak warto trud ten podj辨.

W spotkaniu uczestniczy砤 r體nie prof. Alina Wieliczko – prorektor ds. wsp蟪pracy z zagranic i regionem.

Ostatnie zmiany wykona 17.03.2009 webadmin