K o n f e r e n c j e   i   s e m i n a r i a

Powrót

 

 

23–24 kwietnia 2009 roku
Wrocław

Konferencja pt. „Środowisko miejskie Wrocławia oczami przyrodników”

Więcej...

14-15 maja 2009 roku
Wrocław

XIV Międzynarodowa Konferencja Studenckich Kół Naukowych

Więcej...

15-17 maja 2009 roku
Krzyżanowice k. Pinczowa

Konferencja Dipterologiczna Polskiego Towarzystwa Entomologicznego „BIOLOGIA I SYSTEMATYKA MUCHÓWEK”

Więcej...

25-26 czerwca 2009 roku
Szklarska Poręba

III Konferencja Naukowa Polskiego Towarzystwa Agronomicznego oraz Komitetu Uprawy Roślin PAN
„Środowisko rolnicze i produkcja roślinna w rolnictwie zrównoważonym”

Więcej...

27-28 czerwca 2009 roku
Wrocław

Konferencja „Aktualne problemy w diagnostyce i leczeniu chorób koni”

Więcej...

3-5 lipca 2009 roku
Wrocław

XI Sympozjum Drobiarskie nt.: „AKTUALNE PROBLEMY W PATOLOGII DROBIU”

Więcej...

9-10 lipca 2009 roku

Ogólnopolska konferencja naukowa
„EKONOMIKA I ORGANIZACJA ROLNICTWA W TEORII I PRAKTYCE”

Więcej...

7–9 września 2009 roku
Szklarska Poręba
September 7-9, 2009,
Szklarska Poręba /near Jelenia Gora, Poland

XXI Międzynarodowe Sympozjum Drobiarskie PO WPSA,
pt. „Nauka praktyce drobiarskiej – praktyka drobiarska nauce”

XXI International Poultry Symposium PB WPSA,
„Science for poultry practice - poultry practice for science”

Więcej...

17-19 września 2009 roku
Wrocław

XII Forum Architektury Krajobrazu „Kształtowanie i ochrona krajobrazu dolin rzecznych”

Więcej...

20-23 września 2009 roku
Kobyla Góra

XXXIX Seminarium Zastosowań Matematyki

Więcej...

24-25 września 2009 roku
Wrocław

IV Międzynarodowa Konferencja z cyklu:
„QUALITY AND SAFETY IN FOOD PRODUCTION CHAIN”
„JAKOŚĆ I BEZPIECZEŃSTWO ZDROWOTNE W ŁAŃCUCHU PRODUKCJI ŻYWNOŚCI”

Więcej...

24–26 września 2009 roku
Wrocław-Polanica Zdrój

„WSPÓŁCZESNE PROBLEMY GOSPODARKI WODNEJ I EKSPLOATACJI SYSTEMÓW MELIORACYJNYCH”

Więcej...

10–11 października 2009 roku
Polanica

Konferencja naukowo-szkoleniowa „AKTUALNE PROBLEMY W PATOLOGII PSÓW I KOTÓW”

Więcej...

20–24 października 2010 roku
Çanakkale, Turcja

INTERNATIONAL SCIENTIFIC ADVISORY COMMITTEE – Word Universities Congress

Więcej...

Biuro Informacji i Promocji Uczelni zwraca się z prośbą do organizatorów kongresów, konferencji, sympozjów i seminariów o przysyłanie z wyprzedzeniem informacji na ich temat (nazwa, czas, miejsce, skład komitetu naukowego i organizacyjnego, program, warunki zgłoszenia, koszty itp.), aby umieścić ich zapowiedzi w Internecie. Konferencje międzynarodowe powinny mieć wersje polską i angielską. Pliki tekstowe napisane w edytorze Word wraz z plikami graficznymi prosimy przesyłać pod adres: mwj@up.wroc.pl

Dziękujemy!

Do góry

Ostatnie zmiany wykonał 4.03.2009 webadmin