O爂牫爋爏爖爀爊爄燼牋 i牋爖燼爌爋爓爄爀燿爖爄牋 –牋 2񁒶7牋爎爋爇

Powr髏

 

 

Egzaminy na certyfikaty TOEFL iBT/TOEIC

 

J陑yk angielski

TOEIC

Cena – 300 z

Miejsce: Studium J陑yk體 Obcych, Uniwersytet Przyrodniczy we Wroc砤wiu

Zapisy na egzamin: w sekretariacie SJO, ul. M. Sk硂dowskiej-Curie 42, tel. 071 320 5285, e-mail: sjo@ozi.ar.wroc.pl

 

TOEFL iBT

Uniwersytet Przyrodniczy we Wroc砤wiu zawiadamia, 縠 Wydzia硂we Laboratorium Komputerowe przy pl. Grunwaldzkim 24, 50-363 Wroc砤w jest autoryzowanym centrum egzaminacyjnym ETS na przeprowadzanie egzamin體 TOEFL iBT w formie internetowej.

Bli縮ze informacje o ETS i testach TOEFL iBT mo縩a uzyska w Studium J陑yk體 Obcych poprzez kontakt z nast阷uj眂ymi osobami:
Jadwiga Bolechowska – kierownik SJO, tel. 071 3205478, bole@ozi.ar.wroc.pl
Iwona Raba – sekretariat SJO, tel. 071 3205285, sjo@ozi.ar.wroc.pl

 

Ostatnie zmiany wykona 31.05.2007 webadmin