I N F O R M A C J E   O G Ó L N E

UNIWERSYTET PRZYRODNICZY WE WROCŁAWIU

50-375 Wrocław, ul. C. K. Norwida 25/27
tel. centr. (48)(71) 3205-020
fax (48)(71) 3205-404, 328-35-76
Nr konta: PKO BP S.A. Wrocław 62 1020 5242 0000 2102 0029 2045

Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu jest jedną z 10 państwowych szkół wyższych funkcjonujących w stolicy Dolnego Śląska. Jego dziedzictwo intelektualne wywodzi się z tradycji uczelni lwowskich: Wydziału Rolno-Lasowego Politechniki Lwowskiej w Dublanach i Akademii Medycyny Weterynaryjnej we Lwowie, założonej w 1881 roku. Bazę materialną uczelni stanowił natomiast przedwojenny Instytut Rolniczy niemieckiego Uniwersytetu we Wrocławiu.

Powojenna karta w dziejach uczelni została otwarta jesienią 1945 roku, kiedy to w połączonych organizacyjnie Uniwersytecie i Politechnice zaczęły funkcjonować Wydziały: Rolniczy i Medycyny Weterynaryjnej. W 1951 roku z Wydziałów tych wyodrębniła się samodzielna uczelnia – Wyższa Szkoła Rolnicza, która od 1972 roku funkcjonowała jako Akademia Rolnicza, a od 23 listopada 2006 roku jako Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu.

Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu ma uprawnienia do nadawania następujących stopni naukowych:

Ostatnie zmiany wykonał 12.03.2009 webadmin