W S P Ó Ł P R A C A   Z   Z A G R A N I C ˇ

 

Dział Współpracy z Zagranic±

ul. Norwida 25
50-375 Wrocław

e-mail: dwz@up.wroc.pl

 

Kierownik Działu
Halina Wilczyńska

Biuro Obsługi
Wymiany Osobowej

ul. Norwida 25, pok. 204-205
fax: 071 328 4849

Halina Wilczyńska
tel. 071 320 1024
e-mail: halina.wilczynska@up.wroc.pl

Anna Raułuszkiewicz
tel. 071 320 5103
e-mail: anna.rauluszkiewicz@up.wroc.pl

Maria Jakubicka
tel. 071 320 5253
e-mail: maria.jakubicka@up.wroc.pl
Biuro Programów
Międzynarodowych

ul. M. Skłodowskiej-Curie 42, pok. 201
tel. 071 320 5115

Jadwiga Bolechowska
Koordynator Programów
Międzynarodowych
tel. 071 320 5478
e-mail: jadwiga.bolechowska@up.wroc.pl

Tomasz Haglauer
tel. 071 320 5287
e-mail: tomasz.haglauer@up.wroc.pl

Ostatnie zmiany wykonał 13.03.2008 webadmin