Doc. dr Ludwik Szopa

Kierownik Zakładu Hodowli Drobiu w latach 1952-1974

      Urodził się 23 sierpnia 1909 r. we Lwowie. Studiował na Wydziale Weterynaryjnym Uniwersytetu i Politechniki we Wrocławiu uzyskując w kwietniu 1951 r. dyplom lekarza weterynarii. Przed ukończeniem studiów pracował na stanowisku młodszego asystenta, a następnie w styczniu 1951 r. awansował na stanowisko starszego asystenta.
      Stopień doktora nauk weterynaryjnych otrzymał w 1952 r. na Wydziale Medycyny Weterynaryjnej WSR we Wrocławiu. W sierpniu 1968 r. został mianowany na stanowisko docenta etatowego.
      Odbył kilkumiesięczny staż naukowy w Instytucie Drobiarstwa w Zagorsku, Borki (k. Kijowa) i Krasne (na Krymie), wyjeżdżał też do Brna, Ivanki pri Dunaji oraz do Instytutu Drobiarstwa w Merbitz. Był zapraszany na krajowe wystawy drobiarskie w charakterze sędziego głównego.
      W latach 1952-1974 był kierownikiem Katedry Hodowli Drobiu na Wydziale Zootechnicznym WSR we Wrocławiu. Od września do października 1952 r. był prodziekanem, a od 1 listopada 1952 r. do 31 lipca 1954 r. dziekanem Wydziału Zootechnicznego WSR.
      Członek Polskiego Oddziału Stowarzyszenia Wiedzy Drobiarskiej. Okresowo pełnił funkcję kierownika Wojewódzkiego Ośrodka Weterynaryjnego we Wrocławiu, działał w Dolnośląskim Związku Hodowców i Producentów Drobiu, przez kilka lat był komendantem Dolnośląskiej Chorągwi Harcerzy, działał też aktywnie w ruchu studenckim jako opiekun Studenckiego Koła Amatorów Plastyków.
      Promotor kilkunastu prac magisterskich, autor 1 skryptu oraz współautor szeregu publikacji naukowych. Był prekursorem wprowadzenia bateryjnego systemu utrzymania drobiu w warunkach krajowych. Otrzymał nagrodę Ministra Szkolnictwa Wyższego.
      Zmarł 30 kwietnia 1976 r. Został pochowany na cmentarzu komunalnym przy ul. Grabiszyńskiej we Wrocławiu.

Oprac. na podstawie: Dzieje Akademii Rolniczej we Wrocławiu. Wrocław, 2001.

Ostatnia modyfikacja: krych, 9.10.2002 r.