Zakład Hodowli Owiec i Zwierząt Futerkowych


ul. Kożuchowska 5B, 51-631 Wrocław
tel. (+48) 071-320-5777, fax 071-320-5781

Kierownik: prof. dr hab. Bożena Patkowska-Sokoła

      Samodzielna Katedra powstała w 1992 roku w wyniku rozwoju Zakładu Hodowli Owiec i Zwierząt Futerkowych. Wcześniej (od roku 1945), Zakład ten związany był z Katedrą Szczegółowej Hodowli i Żywienia Zwierząt, a od roku 1972 wchodził w skład Instytutu Hodowli i Technologii Produkcji Zwierzęcej. W latach 1982-1984, wspólnie z Zakładem Hodowli Koni, tworzył Katedrę Hodowli Koni i Owiec. W wyniku ostatnich reorganizacji Wydziału Biologii i Hodowli Zwierząt, przeprowadzonych w roku 2002, Katedra weszła w skład utworzonego Instytutu Hodowli Zwierząt, ponownie jako Zakład Hodowli Owiec i Zwierząt Futerkowych.
      Jednostką, od poczatku jej istnienia, kierowali: prof. dr hab. Marian Juny, a następnie doc. dr Jan Stefanowicz i prof. dr hab. Janusz Kuźniewicz. Od 1 września 2006 r. kierownikiem Zakładu została wybrana prof. dr hab. Bożena Patkowska Sokoła.
      Działalność naukowo-badawcza Zakładu koncentruje się na zagadnieniach: stymulacji produkcji mięsnej i poprawy jakości mięsa jagnięcego, modyfikacji składu kwasowego tłuszczu owczego, doskonaleniu cech rozrodczych owiec, ekonomicznych aspektach produkcji owiec i zwierząt futerkowych, optymalizacji programów hodowlanych owiec i lisów polarnych, nowych technologiach w chowie zwierząt futerkowych (lisy polarne i pospolite, nutrie, króliki, szynszyle), ocenie wartości hodowlanej owiec oraz systemach komputerowych wspomagających pracę hodowlaną.Nasze locum

      Równocześnie Zakład świadczy różnorodne usługi na rzecz podmiotów gospodarczych związanych z rolnictwem, sądownictwa itp. Wykonywane są m. in. różnorodne ekspertyzy naukowe, opinie sądowe związane z produkcją zwierzęcą, doradztwo i konsultacje dla potrzeb gospodarki, szkolenia terenowej kadry zootechnicznej.
      Zajęcia dydaktyczne prowadzone przez pracownikow Zakładu są odbiciem ich zainteresowań naukowych i realizowane są na 3 wydziałach Akademii: Biologii i Hodowli Zwierząt, Rolniczym oraz Medycyny Weterynaryjnej. Zakres tematyczny zajęć obejmuje: podstawy produkcji zwierzęcej, chów i hodowlę owiec oraz zwierząt futerkowych, elementy zoohigieny w chowie zwierząt, ocenę skór i okrywy włosowej zwierząt futerkowych, hodowlę psów użytkowych, komputerowe wspomaganie pracy hodowlanej.
      Łącznie w Zakładzie pracuje 8 osób, w tym 6 nauczycieli akademickich:

Nasz nestor:


  prof. dr hab. Janusz Kuźniewicz, emerytowany prof. zw.
  tel. 071-320-5792

Pracownicy:


  prof. dr hab. Bożena Patkowska-Sokoła, prof. zw.
  tel. 071-320-5779, e-mail: bozena.patkowska-sokola@up.wroc.pl lub bozena@sheep.up.wroc.pl

  dr hab. inż. Piotr Nowakowski, prof. nadzw.
  tel. 071-320-5778, e-mail: piotr.nowakowski@up.wroc.pllub peter@sheep.up.wroc.pl

  dr hab. inż. Krystyn Chudoba, prof. nadzw.
  tel. 071-320-5781, e-mail: krystyn.chudoba@.up.wroc.pl lub krystyn@sheep.up.wroc.pl

  dr inż. Andrzej Ćwikła, adiunkt
  tel. 071-320-5781, e-mail: andrzej.cwikla@up.wroc.pl lub andrzej@sheep.up.wroc.pl

  dr inż. Robert Bodkowski, adiunkt
  tel. 071-320-5793, e-mail: robert.bodkowski@up.wroc.pl lub robert@sheep.up.wroc.pl

  dr inż. Marzena Janczak, adiunkt
  tel. 071-320-5793, e-mail: marzena.janczak@sheep.up.wroc.pl lub marzena@sheep.up.wroc.pl

  dr inż. Jolanta Jabłońska, st. specjalista
  tel. 071-320-5777, e-mail: jolanta.jablonska-gierlicz@up.wroc.pl

  mgr inż. Grzegorz Kuźniewicz, specjalista
  tel. 071-320-5777, e-mail: grzegorz.kuzniewicz@up.wroc.pl

oraz doktoranci:


  mgr inż. Magdalena Marczyk


Ostatnia aktualizacja: admin, 30.10.2008 r.