S t u d i a   p o d y p l o m o w e   „C e r t y f i k a t   e n e r g e t y c z n y   b u d y n k ó w”

Powrót

 

 

WYDZIAŁ INZYNIERII KSZTAŁTOWANIA ŚRODOWISKA I GEODEZJI

ogłasza nabór na 2-semestralne

STUDIA PODYPLOMOWE

„CERTYFIKAT ENERGETYCZNY BUDYNKÓW”

Studia adresowane są do osób legitymujących się dyplomem studiów magisterskich.

W wyniku ukończenia studiów podyplomowych uzyskuje się uprawnienia do sporządzania świadectw charakterystyki energetycznej budynku, części budynku stanowiącej całość techniczno-użytkową lub lokalu mieszkalnego.

Program studiów – realizowany w ciągu 15 zjazdów (sobota/niedziela) – obejmuje między innymi:

 

Planowane rozpoczęcie zajęć: marzec 2009 r.

Całkowity koszt studiów wynosi 5000 PLN.

Opłata za każdy semestr wynosi 2500 zł.

 

Więcej informacji...

 

Kierownik:

prof. dr hab. inż. Wojciech Skowroński
tel.: 071 320 5514
e-mail: wojciech.skowronski@up.wroc.pl

 

Zastępca kierownika:

dr inż. Anna Ogły
tel.: 071 320 10 00
e-mail: anna.ogly@up.wroc.pl

 

Sekretariat studiów podyplomowych:

Natalia Marchut
ul. C. K. Norwida 25
50-375 Wrocław
tel. 071 320 1000
natalia.marchut@up.wroc.pl

Ostatnie zmiany wykonał 4.03.2009 webadmin