dla kandydatów na I rok studiów w roku 2009/2010

Powrót

Rekrutacja na I rok studiów w roku akademickim 2009/2010

Zasady i tryb przyjmowania kandydatów na I rok studiów stacjonarnych i niestacjonarnych w Uniwersytecie Przyrodniczym we Wrocławiu w roku akademickim 2009/2010 regulują postanowienia uchwały nr 36/2008 Senatu Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 30 maja 2008 r.

Ostatnie zmiany wykonał 18.02.2009 webadmin