W Ł A D Z E   U C Z E L N I

 

 

Władzę w uczelni sprawuje rektor i czterej prorektorzy. Kadencja władz uczelni trwa cztery lata. Najwyższym organem kolegialnym uczelni jest senat. Działalność senatu wspierają komisje senackie, a rektora – komisje rektorskie. Sferą nieakademicką uczelni zarządza kanclerz.

Senat

Rektor

Prof. dr hab. Roman KOŁACZ
tel. 071 320 5101, 071 328 4418
fax 071 320 5404
E-mail: rektor@up.wroc.pl

 

Rektorowi bezpośrednio podlegają:

Prorektor ds. współpracy z zagranicą i regionem

Prof. dr hab. Alina WIELICZKO
tel. 071 320 1025
fax 071 328 4849
E-mail: dwz@up.wroc.pl

 

Prorektor ds. współpracy z zagranicą i regionem nadzoruje bezpośrednio:

Prorektor ds. nauki

Prof. dr hab. Józef SZLACHTA
tel. 071 320 5479, 5701, 5731
fax 071 328 3919
E-mail: nauka@up.wroc.pl

 

Prorektor ds. nauki nadzoruje bezpośrednio następujące jednostki:

Prorektor ds. studenckich i nauczania

Prof. dr hab. Józefa CHRZANOWSKA
tel. 071 328 2036, 071 320 5499
fax 071 328 3221
E-mail: dss@up.wroc.pl

 

Prorektor ds. Studenckich i Nauczania nadzoruje bezpośrednio:

Prorektor ds. rozwoju i informatyzacji

Prof. dr hab. inż. Andrzej DRABIŃSKI
tel. 071 320 5108, 071 320 5163
fax 071 320 5137
tel. kom. 0 605 042 878
E-mail: andrzej.drabinski@up.wroc.pl

 

Prorektor ds. rozwoju i informatyzacji nadzoruje bezpośrednio:

Kanclerz

Mgr Marian RYBARCZYK
tel. 071 320 5109, 071 320 5130
fax 071 328 3576
E-mail: kanclerz@up.wroc.pl

Do góry

Ostatnie zmiany wykonał 9.09.2008 webadmin